KẾT QUẢ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

KẾT QUẢ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

Phiên họp Đại hội cổ đông bất thường Công ty cổ phần truyền thông VNNPLUS năm 2024 được bắt đầu vào lúc 8h30 ngày 25/04/2024 tại Hội trường tầng 4, số 389 Đê La Thành, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội.

Chủ tọa hội nghị: Chủ tịch HĐQT Nguyễn Mạnh Hà.

Hội nghị đã thông qua Nghị quyết ĐHCĐ bất thường năm 2024 (đính kèm).

Kính thông báo để Quý Cổ đông nắm được thông tin.

Trân trọng.