Sứ mệnh

Đối với xã hội

VNNPLUS cung cấp dịch vụ chất lượng cao trên nền tảng công nghệ hiện đại, mang lại lợi ích cho cộng đồng và góp phần thúc đẩy sự tiến bộ của Xã hội.

Đối với khách hàng

VNNPLUS cung cấp các dịch vụ hữu ích, sáng tạo và thân thiện, giúp thỏa mãn nhu cầu của khách hàng trong cuộc sống hiện đại.

Đối với cổ đông

VNNPLUS là nơi đầu tư tin cậy, bền vững và giúp tối đa hóa lợi ích cho Cổ đông.

Đối với đối tác

VNNPLUS đề cao tinh thần hợp tác cùng phát triển trên cơ sở xây dựng mối quan hệ bình đẳng, tôn trọng, cởi mở và tin cậy.

Đối với người lao động

VNNPLUS xây dựng môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo để CBNV có thể phát huy hết khả năng của mình.