Đăng ký:
Doanh thu từ viễn thông vào tháng 4 năm 2022

Giải pháp đăng ký SMS & Wap cho 3 nhà khai thác viễn thông chính tại Việt Nam

Hơn 300 gói nội dung hấp dẫn bao gồm các lĩnh vực khác nhau: xã hội, giáo dục, tin tức, giải trí, ...

Nội dung cho WEB/WAP

Các dịch vụ nội dung số cho mobile trên web, wap

Tin tức chuyên sâu

Tin tức tổng hợp (Tin giải trí, thể thao)

Nội dung trên ĐTDĐ

VOD

Audio slide show

Audio books, Ebook

Games

Qùa tặng âm nhạc