GIỚI THIỆU VỀ VNNPLUS

SẢN PHẨM DỊCH VỤ

KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN

  • Dịch vụ giải trí tổ hợp trên ĐTDĐ, Apps, Web, Wap

KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP NGOÀI VIỄN THÔNG

  • Nhận diện thương hiệu cho Doanh nghiệp
  • Nhận diện thương hiệu cho Doanh nghiệp

KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP VIỄN THÔNG

  • Giải pháp viễn thông
  • Nội dung số